Kokonaisvaltainen teiden kunnossapito

Sisältää muun muassa

 • Vesakoiden murskaus
 • Lanaus
 • Auraus
 • Polanteen poisto
 • Hiekoitus
 • Sorastus
 • Suolaus
 • Kaivinkonetyöt
 • Neuvonta- ja suunnittelupalvelut

Haketus

 • Rahtihaketus asiakkaan omista puista
 • Valmiin hakkeen toimitus
 • Hakepuun toimitus

Muut traktorityöt

Kaivinkonetyöt ja maa-ainestoimitukset

Metsäsuunnittelu ja metsänhoitotyöt